Journaling

Tilstades – engasjert – omsorgsfull

Eg let meg, som tidlegare nemt, ofte inspirere av Brendon Burchard. Hans tre viktige inspirasjons-ord er LIVE – LOVE – MATTER. Då eg gjekk gjennom spørsmåla hans for å finne mine tre ord, vart desse TILSTADES – ENGASJERT – OMSORGSFULL. Dette er tre ord som er viktige for meg og mitt velvære. For å føle meg bra, må eg oppfylle desse tre tinga; Var eg tilstades i dag/i denne situasjonen? Var eg engasjert? Var eg omsorgsfull?

Grunnpilar nr 4.

Det er her grunnpilar nr 4 kjem inn. Du skal skrive dagbok, eller drive med journaling, for å verte kjend med deg sjølv. Det er ikkje sikkert du er klar over kva for tre ord som avgjerd om din dag har vore bra eller ikkje, mest sannsynleg veit du ikkje det. Dei færraste av oss er klar over slike ting, eller brukar tid på å finne ut av slike ting.

Eg vil gå meir innpå korleis du skal skrive dagboka di inne i gruppa, men det er ikkje ei dagbok der du skriv om dagen din, eg vil du skal skrive. Dette er ein måte å skrive på der du blir kjent med kven du er under alle laga.

Når på døgnet?

På IronMind60 så anbefalte Rob at me skulle skrive dagboka på morgonen, for då var ikkje hjernen oppteken av jobb og dagen sine hendingar.

Eg har skrive om journaling tidlegare òg. Sjå her. Eg har lagt til ei fil i gruppa der du får ei journaling-oppgåve for å finne dine inspirasjons-ord.

Eg fekk spørsmål om ein må skrive dagbok for å bli med på challengen. Og du absolutt ingenting, alt er heilt frivillig, det er ikkje nokon straff dersom du ikkje fullfører, det er heilt opp til deg. Eg kjem til å gi meg sjølv ei belønning etter fullført utfordring, etter IronMind60/100 dagers prosjektet kjøpte eg meg nye joggesko, kjempe dyre. Men eg har ikkje lagt opp til noko straff dersom eg ikkje greier denne utfordringa. Eg har liksom meir tru på positiv forsterking. Viss det er andre ting du heller vil ta tak i, så er det heilt OK, du kan tilpasse det slik du vil. Men det er spennande å skrive dagbok, du får fram info som du ikkje hadde funne fram til ellers.

Vil du vere med?

Klem,

Gudrun

Facebook Comments Box

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *