Sjef i 30

Eg starta 2020 med IronMind-utfordringa, du kan lese om grunnpilarene her.

Eg fann ut at eg funkar bra på Challenge. Faste reglar og rammer er bra for mi fullføring. Ein annan ting som hjelper på fullføringa, er fellesskap.

Derfor har eg laga meg, og deg, ein mini-utfordring, juni-utfordringa, der eg skal følgje desse fem grunnpilarane;

fem grunnpilarar

  1. Meditere kvar dag. 5-10 minuttar kvar dag.
  2. Ete mat som er bra. Eg skal følgje Forever Living sine Change 9 og F15- program, fordi det er enklare for meg å ha eit ferdig opplegg. Det er ikkje avgjerande for utfordringa at du brukar desse programma, eg velger dei for å forenkle opplegget for meg sjølv. Du kan bestemme sjølv kva mat du vil ete, men; «Du veit kva du bør ete – et det!» Eg tok ein hårprøve i vår, og fekk svar tilbake at eg hadde 16 matvarer eg var intolerant mot. Dette tek eg òg med meg inn i utfordringa.
  3. Minimum 30 minuttar aktivitet kvar dag. Gå tur, jogge, styrketrening, taekwondo. Få opp pulsen i minimum 30 minuttar. Igjen kjem eg til å følgje F15 sitt treningsprogram. Fordi eg då får ferdige styrke- og treningsprogram til faste dagar. Viss eg ikkje har det, velger eg ofte å gå eller jogge ein tur. Men no skal eg verte sterkare og følgje programmet dag for dag. Med unnatak av kviledagane, på desse skal eg gå tur. Det er ikkje avgjerande korleis du velger å trene, men du må bevege deg i minimum 30 minuttar kvar dag. Dersom du i utgangspunktet ikkje er så aktiv, så anbefaler eg deg å starte med å gå.
  4. Skrive dagbok kvar dag. Dagbok er ein flott måte å verte kjent med seg sjølv på og på ein slike utfordring, er det spennande å sjå tilbake på og dokumentere endringa.
  5. Jobbe med ei avhengigheit. Det kan vere sukker, Netflix, karbohydratar. Det du vil ta kontroll over. Eg skal jobbe med to avhengigheiter. Den eine er telefon-avhengigheita, den har eg jobba med sidan IronMind, men så kom korona, liksom. Den andre – for dei som kjenner meg; Ja, det er sant!! – er kaffi! Eg skal sjølvsagt ikkje slutte å drikke kaffi, men eg skal begrense det.
Korleis du har det - er ditt ansvar.
Korleis du har det, er ditt ansvar.

forpliktelse

Høyres det spennande ut? Vil du bli med? Eg har laga ei gruppe på Facebook, der me kan følgje kvarandre. Det er heilt gratis å verte med, men viss du vil følgje Forever Living sine program, må du kjøpe dei gjennom meg. (Bestillingsfrist er 20. mai!)

Viss du melder deg inn – forpliktar du deg til grunnpilarane. Det er ikkje lov å selge noko, eller promotere noko, i gruppa dersom det ikkje er avtalt med meg på førehand. Dersom du har alvorlege ting du bør jobbe deg gjennom, så anbefaler eg at du søkjer hjelp til det, dette er ikkje behandling.

Dette handlar om å ta kontroll over deg sjølv og livet ditt.

I gruppa vert det skravletrådar, eg deler meditasjoner, treningstips osv. Vil du vere sjefen i 30 dagar? Bli med <3

klem,

Gudrun

Facebook Comments Box

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *